JORDSKRUV

Alternativ till plint

Jordskruven kan med fördel användas som alternativ till plint, till mindre byggnationer, altaner, mm

Kan återanvändas

Jordskruv släpper ut 60% mindre CO2 än betongplintar och kan återanvändas

Ingen grävning

Marken runtomkring bibehålls vid montering och eventuell borttagning av jordskruv ger minimala spår

JOrdskruv är snabbast metod för förankring i marken

Vi på AM Bygg arbetar med jordplint, vilket är ett alternativ till betongplinten. Den största fördelen med jordskruv är att marken runtomkring inte förstörs. Det behövs ingen grävmaskin utan jordskruven skruvas ned direkt på plats. 

Eftersom man slipper gräva i marken går det snabbare att montera jordskruv än betong. Det bli heller inte åverkan på marken. 

JORDSKRUV ÄR EN HÅLLBAR KONSTRUKTION

Eftersom jordskruven monteras i orörd mark, så blir konstruktionen hållbar utan sättningar.

Den går att Justera i efterhand och fungera till både små och stora montage, som exempelvis altan, attefallshus, och bulleplank.