AM BYGG AB
Örnsköldsvik
Byggföretag med 
kompetens
för alla byggnationer 

AM Bygg AB startade i Ö-vik år 2014. Vi är ett byggföretag med lång erfarenhet av renovering, nybyggnader, tillbyggnad och ombyggnationer. Vår styrka och kompetens är kvalitet och gedigen byggkunskap med kunden i fokus.

Vi är en komplett byggfirma med erfarna snickare som utför alla byggnationer, oavsett om du vill bygga om eller renovera och hjälper både privatpersoner och företag i Örnsköldsvik och Höga kusten.

Mats & Andreas


Ambyggarna

Erfarna snickare deltar från planeringsstadie till färdigt slutresultat

AM Bygg´s snickare fixar ditt badrum och renoverar köket

Vi är din lokala hantverkare i Örnsköldsvik för renovering ute & inne

GARAGE

Drömmer du om ett nytt garage eller carport? AM Bygg hjälper dig bygga ett nytt garage.

ALTAN/UTEPLATS

Vi bygger altaner och uteplatser med jordskruv och besparar gräsmattan

Läckande tak? AM Bygg hjälper dig med takbyte och takläggning

Trä och miljöpolicy

Som en del i vårt miljöarbete och för för ett hållbart samhälle, arbetar vi när det är möjligt, enbart med tillverkare av träprodukter som motsvarar kraven från certifieringar

AM Bygg´s målsättning är att vara ett byggföretag som genomför entreprenad och projekt på ett sätt så att spill och avfall minimeras och hanteras med hänsyn till miljön. När det är möjligt använder vi material och produkter som har låg miljöpåverkan. Vi försöker även minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja transportsätt med hänsyn till miljön. Vi verkar för att företagets miljöarbete ständigt förbättras samt för att följa gällande miljölagar och regler.

Som medmänniskor, föräldrar och ansvarsfulla företagare är ett hållbart miljöarbete viktigt för oss. Miljöarbetet på AM Bygg skall inom ramen för vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt och strukturerat miljöarbete.