Om Företaget

Helhet & ansvar
AM Byggnationer i Örnsköldsvik AB (AM Bygg) är ett företag som specialicerat sig på kvalikativa tjänster inom byggnadsbranchen. Företaget grundades av Andreas Johansson och Mats Eriksson som båda har lång och erkänd erfarenhet inom området. AM Bygg jobbar med såväl privat- som företagskunder, stora som små uppdrag.

Vi på AM Bygg jobbar utifrån en tro på att du som kund är intresserad av helheten, oavsett om du är privat- eller företagskund.

För oss innebär en bra helhetslösning och helhetsintryck bland annat att:
• vi ger goda råd och bidrar med inspiration till snygga och hållbara lösningar
• hantverkarna som utför arbetet är professionella med gott uppförande
• du får en tydlig offert snabbt och effektivt
• det pris eller budget vi lämnar efterföljs
• avrapportering sker löpande på ett bra sätt
• resultatet blir som förväntat eller bättre
• och sist men inte minst: att det sker på avtalad tid.

Vi tar ansvar, det vi lovar håller vi!
---
Andreas Johansson & Mats Eriksson,
Grundare & ägare av AM Bygg
Miljöpolicy


Som medmänniskor, föräldrar och ansvarsfulla företagare är ett hållbart miljöarbete viktigt för oss. Miljöarbetet på AM Bygg skall inom ramen för vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt och strukturerat miljöarbete. Vår miljöpolicy innebär att:

 • Vi har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med hänsyn till miljön.
 • Vi skall när det är möjligt använda material och produkter med låg miljöpåverkan.
 • Vi skall minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja transportsätt med hänsyn till miljön.
 • Vi skall verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras samt följa gällande miljölagar och regler.


Träpolicy
Som en del i vårt miljöarbete och för ett hållbart sammhälle arbetar vi när det är möjligt bara med tillverkare av träprodukter som motsvarar kraven från följande certifieringar


Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på enkla och genomtänkta sammarbetsrutiner mellan oss och våra kunder. Genom lyhördhet för våra kunders önskemål, korrekt och professionell rådgivning där vi skapar rätt förväntningar lägger vi en grund för att leverera rätt kvalitet. Detta innebär att vi skall sträva efter att:
 • Ha ett nära samarbete med såväl kunder som leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalité.
 • I våra anbud erbjuda rätt kvalite efter önskad standard, så att kostnaden blir så optimal som möjligt.
 • Hålla god ordning och tillse säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
 • Hålla utlovade färdigställandetider.
 • Att varje medarbetare är utbildad och engagerad i vårt kvalitetsarbete samt känner ansvar i sin egen arbetsinsats.
 • Att med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
 • Att eftersträva att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens.
 • Att arbeta med kontinuerliga förbättringar av vårt arbete och kvalitetsledningssystem.


Nöjd kund garanti

Vi lägger väldigt stor fokus på att lyssna på våra kunders behov och att löpande informera om byggprocessen. Vi är måna om att komma överens om alla lösningar i förväg, och att viktiga beslut fattas gemensamt. För oss är det självklart att vi håller tid och prisnivå som avtalats. Detta kallar vi nöjd-kund-garanti.
Engagemang

"Vi har ett starkt engagemang i både våra privat och företagskunder. Vi verkligen brinner för att leverera vackra och trygga lösningar med högsta kvalitet", säger Mats Erisson