Renovering för ökad trivsel och värdehöjande åtgärder  på din bostad

Funderar du på att renovera, att bygga ut eller bygga till din bostad?

Oavsett om du bor i villa eller lägenhet, så behöver bostaden underhåll förr eller senare. Det kan handla om stora eller små byggprojekt, i form av att byta fasad, fönsterrenovering, byta kök eller måla om.

Har du inte kunskap eller tid att själv renovera, så hjälper vi dig. Våra yrkeskunniga snickare har lång erfarenhet av renovering och inget projekt är för litet eller för stort.

AM Bygg är ett komplett byggföretag och vi hjäper dig att planera och utföra renovering av din bostad på ett fackmannamässigt sätt.

Vanliga frågor om renovering

När behöver jag ansöka bygglov inför renovering?

För att göra en tillbyggnad eller ny byggnad på tomten, krävs oftast bygglov. Vid enklare renovering inomhus, som att lägga nytt golv, eller byta undertak behövs inget bygglov, men om du planerar att göra åtgärder på bostadens bärande konstruktion, ändra rumsindelning eller göra stora förändringar av planlösningen måste du lämna in en byggnadsanmälan till Byggnadsnämnden.

Får min villa ett högre värde efter renovering?

Att byta kök, sätta in nytt badrum eller en kamin i fastigheten räknas som de mest värdehöjande åtgärderna och är renoveringar som kan höja villans värde på flera hundra tusen kronor.

Får jag göra ROT-avdrag då jag renoverar hemma?

Privatpersoner får göra 30% avdrag på arbetskostnaden vid renovering som avser reparation, om eller tillbyggnad av bostad eller fritidshus. År 2023 är maxbeloppet för  ROT-avdrag 50.000 kr/pers, eller 100.000 kr per hushåll. Du får inte göra avdrag för material, utan enbart hantverkarens arbetskostnad.