Tankar på Nyproduktion? 

Vi kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar om nyproduktion. Tillsammans går vi igenom dina idéer och hittar lösningar för att förverkliga byggarbetet. 

Vi diskuterar om ni önskar totalentrepenad, där våra snickare och underleverantörer sköter allt eller om ni önskar göra delar av arbetet själva.

AM Bygg har många års erfarenhet av byggnationer och nyproduktion. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att bygga garage, ny villa, attefallshus eller fritidshus.

Tänk på att vid nyproduktion av större projekt, krävs i många fall bygglov. 

Vanliga frågor om Nyproduktion

krävs bygglov för att bygga friggebod?

Du får bygga en eller flera friggebod i närheten av bostadshuset utan bygglov. Detta är komplementbyggnader och får inte överstiga en sammanlagd byggnadsarea om 15 kvadratmeter. Höjden från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Eftersom friggebodar är komplementbyggnader till bostadshuset, så måste ett hus finnas för att en friggebod ska få byggas. Särskilda bestämmelser finns dock om du planerar bygga friggebod nära allmän väg eller nära hav, sjö och vattendrag. 

Får jag bygga ett garage utan bygglov?

Storleken på garaget avgör om bygglov krävs. Från och med år 2020 är det tillåtet att bygga attefallshus upp till 30 kvm utan bygglov. Den högsta utvändiga taknocken får vara max 4 meter. Du måste dock göra en bygganmälan. Attefallshuset får användas som garage, växthus, bastu, förråd, gäststuga, båthus och liknande och räknas då som en komplementbyggnad till bostaden.