Personuppgiftspolicy

AM Byggnationer i Örnsköldsvik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom webbplatser, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Uppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress samt eventuellt personnummer.

Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter.

Vad använder vi personuppgifterna till

Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av tjänsterna ska kunna få synpunkter på de digitala kanalerna och däri ingående tjänster eller för att du ska kunna medverka i tävlingar eller andra aktiviteter. För att optimera användningen av de digitala kanalerna och tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies. Se mer information om cookies nedan. Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna personuppgiftspolicy.

Cookies

Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler som innehåller information som sparas på datorn av webbsidan som du besöker. De används för att öka webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera användningen av webbplatsen.

Permanent cookie

Den här sortens cookie används för att ”komma ihåg” information som till exempel om vi låter dig göra olika val på webbplatsen. Vi kanske vill presentera information som vi tror kan vara intressant för just dig. Vi kommer alltid låta dig göra ett aktivt val att spara informationen för att underlätta ditt nästa besök. Cookies sparas på din dator en viss tid eller så länge du inte bestämmer dig för att rensa dina cookies i din webbläsare.

Session cookie

Den här sortens cookie används för att hålla information om dig levande så länge du stannar kvar på webbplatsen. Så fort du stänger ner din webbläsare eller fönstret så dör cookien. Information som kan lagras häri är till exempel statistik för Google Analytics som är ett mätverktyg för att mäta besökarantalet på webbplatsen.

Överföring till andra länder

Vi kommer inte att föra över personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES)

Samtycke

När du godkänner den här personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.  Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se ovan angående cookies).
Om du inte accepterar vad som sägs i denna personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Din rätt att begära ut information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontakt

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

AM Bygg AB
info@ambygg-ovik.se
073-334 01 90